Nasi specjaliści

Edyta Pawłowska-Fugas

Edyta Pawłowska-Fugas

Psychoterapeuta

Pomysłodawczyni i założycielka Centrum. Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym z elementami podejścia systemowego.

Aleksandra Nowak

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacjach psychologia terapeutyczna, psychologia kliniczna i zdrowia. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam na oddziale dziennym ogólno-psychiatrycznym w Oświęcimiu, w Zakładzie Psychoterapii w Krakowie, w dziennym oddziale Psychoz w Krakowie i w Gabinecie Terapeutycznym w Nowym Targu.

Jadwiga Głowacka

Psycholog, Psychoterapeuta, TUS

Jestem psychologiem, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia organizowanego przez Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie.  Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a swoją  pracę poddaję regularnej superwizji.

Dominika Potępa

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem psycholożką w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt. Moja droga kształcenia w zakresie psychoterapii zaprowadziła mnie również na kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz kurs terapii ACT (Akceptacji i Zaangażowania).

Klaudia Fugas

Psycholog​, Psychoterapeuta

Oferuję wsparcie osobom dorosłym i młodzieży od 18 r.ż. Pomagam osobom m.in. z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami osobowości, doświadczającymi kryzysów i trudności w pracy zawodowej, w relacjach, w komunikacji, trudnościami związanymi z doświadczaniem emocji oraz innymi, ważnymi aspektami życia. Doświadczenie w praktyce zawodu psychologa zdobywałam podczas stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współpracowałam z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Poradnią Rehabilitacyjną oraz Centrum Psychoterapii oferując w nich wsparcie osobom dorosłym oraz dzieciom.

Patrycja Koperek

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w oparciu o psychodynamiczne rozumienie funkcjonowania człowieka. W swojej pracy koncentruję się na wspomaganiu pacjenta w zrozumieniu jego potrzeb oraz samego siebie, a także na dotarciu do źródeł doświadczanego cierpienia.

Aleksandra Telega

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, które posiada akredytację Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Tańcem i Ruchem i jest jedyną szkołą w Polsce, która kształci terapeutów właśnie w tym nurcie. Podczas studiów magisterskich brałam także udział w rocznej Akademii Tańca Terapeutycznego w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu warsztatach doszkalających m.in. z zakresu ruchu rozwijającego, tańców w kręgu czy projektowania ćwiczeń do pracy z różnymi grupami w oparciu o analizę ruchu.

Piotr Tandyrak

Psychoterapeuta

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii w Collegium Humanum w Warszawie.

dr Kinga Gzieło

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego (4-letniego) kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam także dodatkowe szkolenia, między innymi Terapi Poznawczo-Behawioralnej oraz Terapii Psychodynamicznej. Brałam również udział w warsztatach dotyczących zaburzeń nastroju (Educational workshop on affective neuroscience).

Joanna Urbanik

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą realizującym 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuję w nurcie systemowym, jak również psychodynamicznym. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam między innymi na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieżyw Brzesku oraz Bochni, a także w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Joanna Czuba

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem. Ukończyłam psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz całościowe 4,5 letnie szkolenie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w nurcie psychodynamicznym i terapii systemowej rodzin.

Joanna Tulik

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Bliskie są mi główne metody pracy w Gestalcie: opis fenomenologiczny, dialog egzystencjalny, teoria pola, budowanie relacji „ja – ty”.

Anna Mikotowicz-Sabat​

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego programu szkoleniowego realizowanego przez Szkołę Gesztalt w Warszawie. Program szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT ( European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Pracuję z osobami dorosłymi chcącymi się rozwijać, poszerzyć własną samoświadomość i osiągać pełnię swoich możliwości oraz wspieram ludzi będących w kryzysie emocjonalnym, doświadczających nadmiernego cierpienia. Pracuję pod stałą superwizją.

Anna Soda

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem absolwentką psychologi jednolitych studiów magisterskich na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o specjalności psychologia kliniczna. W trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagielońskim – Collegium Medicum – MCKP z psychoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Szpitalu Specjalistycznym – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Szpitalu Specjalistyczny im. Ludwika Rydgiera w Krakowie.

Kuba Niklasiński

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia z psychoterapii na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie akredytuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w jego ramach należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, czasem czerpiąc z elementów i technik innych nurtów, m.in. podejścia systemowego bądź dramaterapii.

Beata Nowakowska​​

Coach, Doradca zawodowy

Od 28 lat jestem poszukującym nauczycielem. Mój rozwój osobisty rozpoczął się od coachingu, który zmienił moje życie diametralnie. 8 lat temu ukończyłam studia podyplomowe „Międzynarodowe studia coachingowe” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jasińskiego w Krakowie. Od czterech lat pracuję jako doradca zawodowy najpierw w technikum, a obecnie w liceum ogólnokształcącym i pomagam młodzieży podejmować trafne decyzje związane z wyborem ścieżki edukacyjno – zawodowej. W coachingu kariery natomiast opieram się na założeniach coachingu i pomagam klientom dokonać zmian w swoim życiu osobistym i zawodowym.

Monika Twardzik​

Pedagog, Oligofrenopedagog, TUS

Jestem pedagogiem, Oligofrenopedagogiem i pedagogiem rewalidacji osób przewlekle chorych. Pracując w Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp jako certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS ) prowadzę grupy 4 osobowe dobrane pod względem wieku i umiejętności. Grupy tworzone są także z myślą o dzieciach, które nie radzą sobie ze swoimi nastrojami, impulsami, czują, że są bardziej wrażliwi i nie wiedzą jak sobie z tym poradzić.

Tomasz Leś​

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva, doktorem nauk humanistycznych, mgr pedagogiki i filozofii na UJ, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, pracownikiem naukowym Instytutu Pedagogiki UJ. Doświadczenie zdobywałem m.in. w trakcie stażu na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu w Krakowie, w pracy w prywatnym gabinecie, w jednostce uczelnianej świadczącej pomoc psychologiczną dla studentów.

Dorota Kamińska​

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz trenerem zastępowania agresji TZA w modelu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia dla psychoterapeutów w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w szkole i przedszkolu jako rewalidant dzieci w spektrum ASD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.