Nasi specjaliści: Psychoterapeuci i Psychologowie

Psychoterapeuta Edyta Pawłowska-Fugas

Edyta Pawłowska-Fugas

Psychoterapeuta

Pomysłodawczyni i założycielka Centrum. Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym z elementami podejścia systemowego.

Jadwiga Głowacka

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia organizowanego przez Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie.  Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a swoją  pracę poddaję regularnej superwizji.

Nurt:

Piotr Tandyrak

Psychoterapeuta, Psychotraumatolog

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii w Collegium Humanum w Warszawie.

Nurt:

psychodynamiczny

Dominika Potępa

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt. Moja droga kształcenia w zakresie psychoterapii zaprowadziła mnie również na kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz kurs terapii ACT (Akceptacji i Zaangażowania). W swojej pracy korzystam głównie z podejścia relacyjnego terapii Gestalt oraz towarzyszy mi perspektywa terapii ACT, związana np. z podejściem mindfulness (uważności), które jest dla mnie inspiracją również w życiu prywatnym.

Nurt:

gestalt

Klaudia Fugas

Psycholog​, Psychoterapeuta

Specjalizuję się w terapii indywidualnej krótko i długoterminowej osób dorosłych od 18 r. z. Pracuję w podejściu Integracyjno-systemowym z wykorzystaniem technik terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (oddział Warszawski). Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam certyfikowane szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych, treningu radzenia sobie ze złością oraz certyfikowaną szkołę konsultacji dla specjalistów w zakresie konsultacji rodzicielskich. Jestem w trakcie całościowej, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne Szkoły Psychoterapii Dialog w nurcie integracyjno-systemowym.

Nurt:

integracyjny

Aleksandra Telega

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, które posiada akredytację Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Tańcem i Ruchem i jest jedyną szkołą w Polsce, która kształci terapeutów właśnie w tym nurcie. Podczas studiów magisterskich brałam także udział w rocznej Akademii Tańca Terapeutycznego w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu warsztatach doszkalających m.in. z zakresu ruchu rozwijającego, tańców w kręgu czy projektowania ćwiczeń do pracy z różnymi grupami w oparciu o analizę ruchu.

Nurt:

integracyjny

Dorota Kamińska​

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz trenerem zastępowania agresji TZA w modelu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia dla psychoterapeutów w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w szkole i przedszkolu jako rewalidant dzieci w spektrum ASD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Nurt:

systemowo-psychodynamiczny

Kuba Niklasiński

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia z psychoterapii na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie akredytuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w jego ramach należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, czasem czerpiąc z elementów i technik innych nurtów, m.in. podejścia systemowego bądź dramaterapii.

Nurt:

psychodynamiczny

dr Kinga Gzieło

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego (4-letniego) kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam także dodatkowe szkolenia, między innymi Terapi Poznawczo-Behawioralnej oraz Terapii Psychodynamicznej. Brałam również udział w warsztatach dotyczących zaburzeń nastroju (Educational workshop on affective neuroscience).

Nurt:

psychodynamiczny

Joanna Urbanik

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą realizującym 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuję w nurcie systemowym, jak również psychodynamicznym. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam między innymi na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieżyw Brzesku oraz Bochni, a także w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Nurt:

systemowo-psychodynamiczny

Joanna Czuba

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem. Ukończyłam psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz całościowe 4,5 letnie szkolenie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w nurcie psychodynamicznym i terapii systemowej rodzin.

Nurt:

systemowo-psychodynamiczny

Joanna Tulik

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Bliskie są mi główne metody pracy w Gestalcie: opis fenomenologiczny, dialog egzystencjalny, teoria pola, budowanie relacji „ja – ty”.

Nurt:

gestalt

dr Jessica Catapano

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym, jednocześnie integrując wiedzę z innych nurtów psychoterapii.

Pomagam osobom doświadczającym różnych trudności w powrocie do ich dobrostanu.

Nurt:

psychodynamiczny, integracyjnym

dr Tomasz Leś​

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva, doktorem nauk humanistycznych, mgr pedagogiki i filozofii na UJ, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, pracownikiem naukowym Instytutu Pedagogiki UJ. Doświadczenie zdobywałem m.in. w trakcie stażu na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu w Krakowie, w pracy w prywatnym gabinecie, w jednostce uczelnianej świadczącej pomoc psychologiczną dla studentów.

Nurt:

Justyna Molęda

Pedagog, trener TUS

Jestem pedagogiem i trenerem umiejętności społecznych I i II stopnia, posiadającym doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W pracy pedagogicznej istotne są dla mnie: empatia, kreatywność i zaangażowanie. Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Moją wiedzę i umiejętności wzbogacają doświadczenia nabyte podczas pełnienia roli wychowawcy i instruktora w ramach Związku Harcerstwa Polskiego.

Katarzyna Ogińska-Bruchal

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie behawioralno-poznawczym. Uczestniczę w całościowym szkoleniu w Instytucie Poznawczym w Krakowie, ośrodku rekomendowanym przez PTTPB. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną, warsztaty i sesje psychoedukacyjne, opierając się na nowoczesnych, naukowo potwierdzonych metodach, które stale rozwijam i poddaję superwizji. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nurt:

Joanna Nowak

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem Psychologiem i Psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego oraz uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 12 rż. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nurt:

psychodynamiczny

Sylwia Cała

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutką humanistyczno-egzystencjalną (Gestalt) w trakcie całościowego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od kilkunastu lat pracuję z Drugim Człowiekiem, Małym i Dużym, a najważniejsza jest dla mnie relacja oparta na szacunku, empatii, szczerości, ciekawości i otwartości. Prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe dla nauczycieli oraz rodziców. W mojej pracy czerpię z teorii przywiązania, psychoterapii systemowej i bioenergetycznej, NVC, bardzo bliskie mojemu sercu jest rodzicielstwo bliskości, inspiruje mnie również psychoanaliza.

Nurt:

gestalt

Anna Trójczak

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutką humanistyczno-egzystencjalną w trakcie 4-letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt. Wierzę w potencjał człowieka i jego zdolność do dokonywania przemiany i zdrowienia. Proces ten jest wspierany w procesie terapeutycznym, w bezpiecznej relacji z terapeutą/ką.

Nurt:

gestalt