Psychoterapeuta Edyta Pawłowska-Fugas

Edyta Pawłowska-Fugas

Psychoterapeuta​

Godziny wizyt
Poniedziałek 12:00 - 15:00
Wtorek 13:00 - 16:00
Środa 15:00 - 20:00
Czwartek 15:00 - 20:00

Edyta Pawłowska-Fugas - ZnanyLekarz.pl

O mnie

Wspieram dorosłych oraz młodzież od 18 roku życia w radzeniu sobie z trudnościami. Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Pracowałam w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia “Dobrej Nadziei” w Krakowie, gdzie prowadziłam indywidualną psychoterapię osób w wieku rozwojowym, ich rodzin oraz osób dorosłych.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/ Oddział Krakowski oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Ukończyłam całościowy 5-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej ukończyłam studia podyplomowe w zakresie oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczę w rocznym seminarium pt. „Relacja psychoterapeutyczna w podejściu psychoanalitycznym” organizowanym przez Instytut Studiów Podyplomowych im. Hanny Segal w Warszawie.

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym z elementami podejścia systemowego. Pomagam osobom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami zachowania oraz osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami po przebytej traumie, także wykorzystywanymi seksualnie w dzieciństwie.

Specjalizacja

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych

  • Psychoterapia rodzinna

Wizyty

  • Wizyty stacjonarne

  • Wizyty online