Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna jest formą leczenia przez rozmowę, jest okazją do uzyskania konstruktywnego wsparcia, zrozumienia, akceptacji, a także zyskania siły do wprowadzenia zmian w życiu. Skupiona na doświadczeniu i emocjach klienta, empatyczna relacja z terapeutą pozwala wyzwolić naturalną i niepowtarzalną dla każdej osoby zdolność do rozwoju i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 

Psychoterapia jest skuteczna m.in. w zaburzeniach i stanach lękowych, fobiach, depresji, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach jedzenia.

Najczęstsze problemy zgłaszane przez osoby poszukujące pomocy:

– Poczucie obniżonego nastroju, uporczywego smutku, braku radości z życia;
– Kryzys emocjonalny związany z relacjami (problemy w pracy, rodzinie, w związku);
– Brak pewności siebie, obniżone poczucie własnej wartości;
– Stres, lęk, niepokój;
– Kłopoty z kontrolowaniem złości;
– Doświadczanie lub stosowanie przemocy;
– Poczucie osamotnienia, trudność w budowaniu satysfakcjonujących relacji, wycofanie
– Trudności związane ze współuzależnieniem , dorastanie w rodzinie dotkniętej problemem uzależnienia (DDA);
– Problemy ze snem;
– Niepewność, trudności w podejmowaniu decyzji;
– Potrzeba odnalezienia sensu, celu w życiu;

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH
Usługa czas trwania cena
Konsultacja psychoterapeutyczna - pierwsza sesja
50 minut
220 zł
Psychoterapia indywidualna - kolejne sesje
50 minut
180 zł
Prezentowany cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Specjaliści

Edyta Pawłowska-Fugas

Psychoterapeuta

Pomysłodawczyni i założycielka Centrum. Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym z elementami podejścia systemowego.

Aleksandra Nowak

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacjach psychologia terapeutyczna, psychologia kliniczna i zdrowia. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam na oddziale dziennym ogólno-psychiatrycznym w Oświęcimiu, w Zakładzie Psychoterapii w Krakowie, w dziennym oddziale Psychoz w Krakowie i w Gabinecie Terapeutycznym w Nowym Targu.

Dominika Potępa

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem psycholożką w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt. Moja droga kształcenia w zakresie psychoterapii zaprowadziła mnie również na kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz kurs terapii ACT (Akceptacji i Zaangażowania).

Klaudia Fugas

Psycholog​, Psychoterapeuta

Oferuję wsparcie osobom dorosłym i młodzieży od 18 r.ż. Pomagam osobom m.in. z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami osobowości, doświadczającymi kryzysów i trudności w pracy zawodowej, w relacjach. Doświadczenie w praktyce zawodu psychologa zdobywałam podczas stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współpracowałam z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Poradnią Rehabilitacyjną oraz Centrum Psychoterapii oferując w nich wsparcie osobom dorosłym oraz dzieciom.

Joanna Urbanik

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą realizującym 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuję w nurcie systemowym, jak również psychodynamicznym. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam między innymi na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieżyw Brzesku oraz Bochni, a także w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych

Piotr Tandyrak

Psychoterapeuta, Psychotraumatolog

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem również w trakcie studiów z psychotraumatologi organizowanych przez Collegium Humanum w Warszawie.

Patrycja Koperek

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w oparciu o psychodynamiczne rozumienie funkcjonowania człowieka. W swojej pracy koncentruję się na wspomaganiu pacjenta w zrozumieniu jego potrzeb oraz samego siebie, a także na dotarciu do źródeł doświadczanego cierpienia.

dr Kinga Gzieło

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego (4-letniego) kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam także dodatkowe szkolenia, między innymi Terapi Poznawczo-Behawioralnej oraz Terapii Psychodynamicznej. Brałam również udział w warsztatach dotyczących zaburzeń nastroju (Educational workshop on affective neuroscience).

Joanna Tulik

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Bliskie są mi główne metody pracy w Gestalcie: opis fenomenologiczny, dialog egzystencjalny, teoria pola, budowanie relacji „ja – ty”.

Joanna Czuba

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem. Ukończyłam psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz całościowe 4,5 letnie szkolenie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w nurcie psychodynamicznym i terapii systemowej rodzin.

Anna Soda

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem absolwentką psychologi jednolitych studiów magisterskich na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o specjalności psychologia kliniczna. W trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagielońskim – Collegium Medicum – MCKP z psychoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Szpitalu Specjalistycznym – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Szpitalu Specjalistyczny im. Ludwika Rydgiera w Krakowie.

Kuba Niklasiński

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia z psychoterapii na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie akredytuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w jego ramach należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, czasem czerpiąc z elementów i technik innych nurtów, m.in. podejścia systemowego bądź dramaterapii.

Tomasz Leś​

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva, doktorem nauk humanistycznych, mgr pedagogiki i filozofii na UJ, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, pracownikiem naukowym Instytutu Pedagogiki UJ. Doświadczenie zdobywałem m.in. w trakcie stażu na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu w Krakowie, w pracy w prywatnym gabinecie, w jednostce uczelnianej świadczącej pomoc psychologiczną dla studentów.

Dorota Kamińska​

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz trenerem zastępowania agresji TZA w modelu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia dla psychoterapeutów w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w szkole i przedszkolu jako rewalidant dzieci w spektrum ASD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

dr Jessica Catapano

Psychoterapeuta​

Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, jednocześnie integrując wiedzę z innych modalności. Pomagam osobom doświadczającym różnych trudności w powrocie do ich dobrostanu.