Psychoterapia dzieci i młodzieży

psychoterapia indywidualna

W Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP w Krakowie prowadzimy psychoterapię dla dzieci i młodzieży.

Nasi psychologowie to osoby, które posiadają spore doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi.

Pomagamy im odkrywać własne emocje, rozumieć relacje rodzinne i rówieśnicze, jak również wspólnie przechodzimy przez trudne okresy dojrzewania, traum i rozmaitych życiowych kryzysów.

Kiedy potrzebna jest pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży?

Do gabinetów naszych psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży zapraszamy wszystkie młode osoby, które:

 • borykają się z kłopotami w szkole, mają trudności w koncentracji i utrwalaniu wiedzy;
 • doświadczają trudnych sytuacji rodzinnych;
 • przeżywają stany lękowe, mają ataki paniki lub nie radzą sobie z rozmaitymi fobiami;
 • mają spadki nastroju oraz doświadczają stanów depresyjnych;
 • nie kontrolują dostatecznie swoich emocji;
 • były świadkami  lub ofiarami traumatycznych historii (np. wypadku, przestępstwa, porwania);
 • kłopotliwe jest dla nich nawiązywanie i utrzymywanie relacji z rówieśnikami czy członkami rodziny;
 • mają zaburzenia odżywiania.

Problemy u dzieci i młodzieży, z którymi warto udać się do psychoterapeuty

Terapia dzieci i młodzieży może pomagać w różnych obszarach życia młodego człowieka. Podczas życia rodzinnego da się zaobserwować różne trudności występujące w rozwoju dziecka. Zależnie od jego wieku rodzic lub opiekun prawny może zwrócić uwagę na różne niepokojące aspekty. W przypadku kilkuletnich dzieci będą to np.:

 • kłopoty w relacjach z rodzeństwem takie jak zaborczość, agresja, manipulacja, a nawet znęcanie się;
 • odmawianie przyjmowania posiłków;
 • problemy ze snem dziecka;
 • niekontrolowane ataki złości czy gniewu;
 • nieuzasadnione stany lękowe czy długo utrzymujące się spadki nastroju.

Nastolatki i tzw. “burza hormonalna”, której doświadczają również mogą przysporzyć domownikom sporo trudności. Jeśli jednak młody człowiek w wieku kilkunastu lat przejawia zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (np. wykonuje pewne czynności zawsze według określonego schematu, którego zmiana wywołuje ponowne jego rozpoczęcie), ma stany depresyjne, fobie lub ataki paniki ‒ warto zaproponować mu konsultację z psychologiem.

Również takie sytuacje rodzinne jak rozwód, choroba członka rodziny, wypadek czy śmierć generują duży ładunek emocjonalny, z którym wielokrotnie trudno radzą sobie osoby dorosłe, a co dopiero dzieci. W takich sytuacjach też warto zadbać o pomoc psychologiczną i przepracowanie tych trudnych doświadczeń.

Problemy z koncentracją? Wybierz terapię w Krakowie!

Kłopoty w szkole również mogą być sygnałem do zasięgnięcia pomocy psychologicznej. Jeśli Twoje dziecko nie jest w stanie przyswajać najprostszej wiedzy, ma problemy z utrzymaniem uwagi na konkretnym ćwiczeniu przedmiotowym, często się rozprasza i nie wykonuje do końca swoich obowiązków domowych (np. nigdy nie jest w stanie do końca posprzątać pokoju) ‒ warto przyjrzeć się temu bliżej. Dzieci naturalnie mają tendencję i chęć do poznawania coraz to nowych spraw, są ciekawe świata i wszystko je interesuje. W pewnym momencie jednak dobrze jest, kiedy swoją uwagę mogą przez dłuższy czas skupić na jednym zadaniu. Trudności w tym zakresie też warto skonsultować ze specjalistą.

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy diagnozuje i rozwiązuje problemu w sferze społecznego funkcjonowania dzieci, a także konsultuje kwestie związane z ewentualnymi rozbieżnościami w obszarach prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka. Nieposłuszeństwo, nieadekwatne reakcje emocjonalne, nadpobudliwość ‒ to tylko niektóre sygnały, które mogą skłonić rodzica do konsultacji psychologicznej swojej pociechy. Warto wziąć pod uwagę także wszelkie wskazówki ze strony nauczycieli uczących tego młodego człowieka, którzy również mają okazję do zaobserwowania różnych nieprawidłowości i sygnałów świadczących o konieczności pomocy terapeuty.

Psycholog dziecięcy może także pomóc w opracowaniu strategii wychowawczej dla danego dziecka, określa jego mocne i słabe strony, wskazuje, nad czym warto pracować i czemu rodzic powinien poświęcić więcej uwagi. Wizyta u psychologa dziecięcego to też okazja do zdiagnozowania ewentualnych zaburzeń behawioralnych czy rozwojowych u dziecka.

Psychoterapia dzieci ‒ jak przebiega?

Psychoterapia u dzieci to zwykle proces polegający na holistycznym podejściu do środowiska, w jakim znajduje się mały pacjent, czyli jego rodziny oraz szkoły czy przedszkola. O psychoterapii dla swojego dziecka warto pomyśleć, jeżeli zostało zdiagnozowane u niego zaburzenie ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera czy ADHD. Terapie psychologiczne dla takich dzieci są okazją do ćwiczenia w bezpiecznym, świadomym środowisku różnych zachowań społecznych, reakcji, a także poznawania trudnego świata emocji. Jednak nawet najlepszy psycholog czy psychoterapeuta dziecięcy w takich sytuacjach nie zastąpi pełnej akceptacji atmosfery rodzinnej. Ważna jest zatem współpraca na linii rodzic‒terapeuta.

Psycholog to dla dzieci swego rodzaju nauczyciel, który pomaga im odkrywać tajniki emocji, rozwiązywania konfliktów, a także rozpoznawania i komunikowania tego, co się czuje. W BrainHELP w ramach prywatnej praktyki współpracujemy z wieloma bardzo dobrymi, polecanymi psychologami dziecięcymi, którzy potrafią terapię zamienić dzieciom w najlepszą, wartościową przygodę. W naszych krakowskich gabinetach organizujemy zarówno psychoterapię indywidualną dla dzieci, ale też zajęcia grupowe (np. TUS), które pozwalają dzieciom trenować w praktyce zdobyte kompetencje interpersonalne. 

Psycholog dla małych dzieci

W jakim wieku można udać się z dzieckiem do psychologa? Nie ma limitów, jeśli chodzi o pierwszą wizytę u psychologa z małym dzieckiem. Już kilkumiesięczne niemowlaki mogą być przyniesione do gabinetu terapeuty. Oceni on wówczas ruchliwość dziecka, jego ewentualną nadpobudliwość, a także sprawdzi, jak wygląda kwestia reagowania na bodźce: słuchowe, dotykowe czy wzrokowe. Zweryfikuje także zdolność do skupienia uwagi. Dzięki takiej konsultacji rodzic może przekonać się, czy dziecko rozwija się prawidłowo i na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę w przyszłości.

Psychoterapia młodzieży

Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP w Krakowie to ośrodek, w którym znajdziesz prawdziwych specjalistów z dziedziny psychoterapii dla młodzieży. Opinie naszych młodych pacjentów potwierdziły to już wielokrotnie! Kiedy zatem, w jakich sytuacjach warto udać się z nastolatkiem do psychologa? 

 • Kłopot z samooceną. Młodzi ludzie często mają kompleksy na temat swojego wyglądu, nie akceptują siebie i w związku z tym nie chcą pokazywać się wśród rówieśników, zaczynają mieć problemy z właściwym odżywianiem się lub sięgają po niesprawdzone środki “odchudzające” mogące zagrażać ich zdrowiu i życiu.
 • Niechęć do szkoły. Może pojawić się z różnych względów. Wcześniej wymienione problemy z akceptacją siebie to jedno. Młody człowiek może mieć jednak problemy z relacjami rówieśniczymi. Zdarzają się sytuacje, w których staje się on ofiarą przemocy, złego traktowania, wyśmiewania, nałożony jest na niego ostracyzm grupowy i inne tego typu sytuacje, po których nastolatek nie chce uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
 • Objawy psychosomatyczne. Mogą to być powtarzające się często biegunki, wymioty czy bóle (np. głowy). Jeśli ich pochodzenie po konsultacji lekarskiej nie jest wyjaśnione, warto udać się do psychologa młodzieżowego. Być może takie fizyczne reakcje organizmu to objaw wewnętrznego problemu w psychice młodego człowieka.
 • Trudności wynikające z innej kultury, religii czy orientacji seksualnej. Każda inność może niestety być źle odbierana przez środowisko młodego człowieka. Spotkanie z dobrym psychologiem dla młodzieży (np. w Krakowie) pomoże ustalić stabilne poczucie własnej wartości nastolatka. Psychoterapeuta może nauczyć także młodą osobę odczytywania jej własnych emocji i umiejętnego reagowania na nie.
 • Próby samobójcze i okaleczanie się. To kolejne bardzo wyraźne sygnały mówiące o tym, że nastolatkowi trzeba pomóc, np. poprzez psychoterapię indywidualną dla młodzieży.

Psycholog dla trudnej młodzieży

Terapia psychologiczna może być też polecana dla tzw. trudnej młodzieży. Okres wchodzenia w dorosłość to wymagający czas, w którym łatwo można się pogubić. Pomoc psychologa jest nieoceniona w pracy z osobami, które trafiły do domów dziecka, pochodzą z dysfunkcyjnych rodzin, gdzie dominowała przemoc, a niejednokrotnie również używki. Psychoterapia może się okazać niezbędna także dla osób, które doświadczyły nadużyć w sferze seksualnej.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem?

Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym ustala ramy dalszej pracy terapeutycznej. Psychoterapeuta sprawdza z czym dziecko ma trudności i jakie mogą być tego przyczyny. Pyta o zainteresowania, ulubione zabawy, relacje z rodziną czy rówieśnikami. Spotkanie psychologa z młodszym dzieckiem często przypomina rodzaj zabawy, natomiast im starszy pacjent, wizyta przybiera postać rozmowy. Niejednokrotnie też terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami, bo być może geneza problemu dziecka leży np. w relacjach danej rodziny. Jeśli terapeuta i opiekun dziecka nie zadecydują inaczej, zwykle w czasie wizyty w gabinecie razem z dzieckiem obecny jest rodzic.  

Podczas pierwszej wizyty ustala się także zakres pracy terapeutycznej i psycholog przekazuje niezbędne informacje organizacyjne, jak np. zasady kontaktu między sesjami, konieczność pracy terapeutycznej lub obserwacji dziecka w jego naturalnym środowisku poza gabinetem czy sposób odwoływania wizyt (i ewentualne tego konsekwencje finansowe). 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Psychoterapie dzieci i młodzieży to specjalizacja wymagająca sprawdzonych rozwiązań, metod i techniki, które w szybkim czasie przyniosą oczekiwany rezultat. Terapia poznawczo-behawioralna to dość często wybierany nurt do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to jedno z najlepiej przebadanych pod kątem skuteczności podejść terapeutycznych. Psycholog behawioralny to dobre rozwiązanie dla dzieci, u których potrzeba zmienić wyuczonych schematów działania czy reakcji na bodźce. Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na tym, co jest obecne i co można zmienić na przyszłość.

Psychoterapia dzieci i młodzieży ‒ cennik

W krakowskim Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP cennik spotkań indywidualnych z psychologiem dla dzieci młodzieży ma jedynie dwie pozycje:

Usługa czas trwania cena
Konsultacja psychoterapeutyczna - pierwsza sesja
50 minut
220 zł
Psychoterapia indywidualna - kolejne sesje
50 minut
180 zł

*Prezentowany cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Częstotliwość spotkań terapeutycznych w czasie trwania terapii ustala psychoterapeuta wspólnie z pacjentem (lub jego prawnymi opiekunami). Najczęściej jednak, szczególnie w początkowym okresie spotkań ze specjalistą, odbywają się one raz w tygodniu. Taki harmonogram pozwala szybko poznać problemy młodego pacjenta i sprawnie wdrożyć ich rozwiązywanie.

Psychoterapeuci

Jadwiga Głowacka

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia organizowanego przez Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie.  Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a swoją  pracę poddaję regularnej superwizji.

Nurt:

Piotr Tandyrak

Psychoterapeuta, Psychotraumatolog

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii w Collegium Humanum w Warszawie.

Nurt:

psychodynamiczny

Dorota Kamińska​

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz trenerem zastępowania agresji TZA w modelu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia dla psychoterapeutów w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w szkole i przedszkolu jako rewalidant dzieci w spektrum ASD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Nurt:

systemowo-psychodynamiczny

Dominika Potępa

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt. Moja droga kształcenia w zakresie psychoterapii zaprowadziła mnie również na kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz kurs terapii ACT (Akceptacji i Zaangażowania). W swojej pracy korzystam głównie z podejścia relacyjnego terapii Gestalt oraz towarzyszy mi perspektywa terapii ACT, związana np. z podejściem mindfulness (uważności), które jest dla mnie inspiracją również w życiu prywatnym.

Nurt:

gestalt

Aleksandra Telega

Psycholog​, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, które posiada akredytację Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Tańcem i Ruchem i jest jedyną szkołą w Polsce, która kształci terapeutów właśnie w tym nurcie. Podczas studiów magisterskich brałam także udział w rocznej Akademii Tańca Terapeutycznego w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu warsztatach doszkalających m.in. z zakresu ruchu rozwijającego, tańców w kręgu czy projektowania ćwiczeń do pracy z różnymi grupami w oparciu o analizę ruchu.

Nurt:

integracyjny

Katarzyna Ogińska-Bruchal

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie behawioralno-poznawczym. Uczestniczę w całościowym szkoleniu w Instytucie Poznawczym w Krakowie, ośrodku rekomendowanym przez PTTPB. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną, warsztaty i sesje psychoedukacyjne, opierając się na nowoczesnych, naukowo potwierdzonych metodach, które stale rozwijam i poddaję superwizji. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nurt:

Joanna Nowak

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem Psychologiem i Psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego oraz uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii. Pracuję indywidualnie z dorosłymi oraz młodzieżą od 12 rż. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nurt:

psychodynamiczny