Logo BrainHelp: Centrum psychoterapii i pomocy psychologicznej Kraków

BrainHELP: Centrum Psychoterapii
i Pomocy Psychologicznej
BrainHELP

Ośrodek specjalizujący się w świadczeniu usług psychoterapeutycznych, psychologicznych na wysokim poziomie. Swoją ofertę kierujemy do Klientów w każdym wieku, zarówno osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci przeżywających kryzys emocjonalny (osobisty, relacyjny), doświadczających objawów lękowych, depresyjnych, somatycznych, bądź z poczuciem tkwienia w miejscu, w którym nie chce się być, a z którego trudno się wydostać.

W działaniu kierujemy się odpowiedzialnością, indywidualnym podejściem, przestrzeganiem zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej. Swoją pracę terapeutyczną poddajemy regularnej superwizji prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby. To także wysoka jakość funkcjonowania – zdolność do budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, rozwoju, pracy, pokonywania trudności, pełnienia rozmaitych ról społecznych, czerpania przyjemności z życia. Dobrostan psychiczny daje nam poczucie, że nawet w trudnych sytuacjach wiemy, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi i próbujemy coś z tym zrobić.

Psychoterapia może wyposażyć człowieka w narzędzia do skutecznego radzenia sobie ze stresem, prowadząc do obniżenia poziomu kortyzolu (hormonu stresu) we krwi. Jego nadmiar może znacząco wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego i powodować pogorszenie zdrowia psycho-fizycznego. To metoda leczenia oparta  na regularnym kontakcie międzyludzkim, a przeprowadzone badania naukowe porównujące strukturę mózgu pacjentów przed psychoterapią i po jej zakończeniu pokazują zmiany aktywności mózgu w jego poszczególnych obszarach.

Neurobiolog Eric Kandel, wyróżniony w 2020 roku nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny, który odkrył neurobiologiczne mechanizmy pamięci uznawany jest za człowieka, który „połączył mózg z psychiką”. Jest on autorem słów: „Psychoterapia jest biologicznym leczeniem, terapią mózgu”.

Nasi Specjaliści

Nasze Gabinety

OŚRODEK PSYCHOTERAPII

poradnia pomocy psychologicznej

PORADNIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ​​