Psychoterapeuta Kuba Niklasiński

Kuba Niklasiński

Psychoterapeuta​

Godziny wizyt
Czwartek 11:00 - 17:00

Nurt
psychodynamiczny

O mnie

Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia z psychoterapii na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie akredytuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w jego ramach należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, czasem czerpiąc z elementów i technik innych nurtów, m.in. podejścia systemowego bądź dramaterapii.

Obszary mojego wsparcia pokrywają się z obszarami, w których terapia psychodynamiczna jest skuteczną terapią dedykowaną, tj. takimi jak: lęk, depresja, nerwica, kryzys emocjonalny, zaniżone poczucie wartości, problemy z relacjami i wychowawcze, wypalenie zawodowe, trudności w chorobie, przebyta trauma, objawy psychosomatyczne, w tym część zaburzeń odżywiania. Pomagam również osobom szukającym zmiany lub własnych zasobów.

Stale podnoszę kwalifikację poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz na grupie self. Posiadam doświadczenie kilkuletniej terapii własnej. Kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a swoją pracę poddaję superwizji.

Specjalizacja

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych

  • Psychoterapia par i małżeństw

  • Interwencja kryzysowa

Wizyty

  • Wizyty stacjonarne