Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności

Na podstawie: RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119)

I. Zawartość polityki prywatności administratora:

 1. Polityka prywatności administratora zawiera informacje dotyczące:
 2. przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”);
 3. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu zamawiania Usług poprzez system e-rezerwacji wizyt dostępny na stronie internetowej;
 4. przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u pod nazwą Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP (https://www.facebook.com/psychoterapia.BrainHELP/);
 5. przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej;
 6. przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej;
 7. przetwarzania danych osobowych podczas kontaktu telefonicznego;
 8. przetwarzania danych osobowych podczas wideorozmowy na platformie Google Meet;
 9. w polityce zawarte są także wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 10. Polityka prywatności administratora zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę, w tym stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

II. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Edyta Pawłowska-Fugas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Pawłowska-Fugas Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp z siedzibą w Krakowie przy ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków, NIP: 6792144053, REGON: 387921020.


Z administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@brainhelp.pl, telefonicznie: (+48) 604 777 554 lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Lenartowicza 21/7, 30-038 Kraków.

III. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Administrator danych osobowych powołał i wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie IOD). Z IOD można kontaktować się przez e-mail: kontakt@brainhelp.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.
 • Funkcję IOD pełni Grzegorz Szajerka.
 • Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • IV. Jakie są cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych:

   a) STRONA INTERNETOWA:

   

  Działanie Strony

  1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
  2. Informacji te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
  3. Administrator przetwarza także dane osobowe w związku z realizacją procesu zamawiania Usług poprzez system e-rezerwacji wizyt dostępny na stronie internetowej oraz przez inne ścieżki składania zamówienia, określone w Regulaminie w części dotyczącej e-rezerwacji wizyt.
  4. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją zamówienia usług za pośrednictwem systemu e-rezerwacji wizyt określonych w Regulaminie w części dotyczącej e-rezerwacji wizyt.
  5. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony, a w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego w celu rezerwacji wizyty przez system e-rezerwacji wizyt, przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i jego finalizacji. 

  Reklamacje

  1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamację, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
  2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

  Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

  1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmioty, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
  2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
  3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

  Działania marketingowe i PR administratora

   Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

  Pliki cookies

  Strona internetowa korzysta z plików cookies własnych oraz plików cookies podmiotów trzecich.  

  I. Pliki Cookies własne:

  1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca Stronę).
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez osoby odwiedzające Stronę w następujących celach:
   a) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy dostępnych na Stronie, w tym w związku z dokonywaniem e-rezerwacji wizyty
   b) dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony
   c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Opera
  4. w przeglądarce Safari
  5. w przeglądarce Microsoft Edge.

  II. Pliki Cookies podmiotów trzecich:

  Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi, które wykorzystują lub mogą wykorzystywać pliki cookies, takich jak:

  Google Analytics (Google Analytics 4),  Google Adsense, Google Maps, Google Fonts, Google reCAPTCHA, Google Tag Manager, a także ze strony internetowej może nastąpić przekierowanie na serwisy społecznościowe: Facebook. W przypadku płatności elektronicznych, administrator korzysta także z systemu Stripe.

  Google Analytics (Google Analytics 4)

  Google Analytics jest zewnętrznym narzędziem analitycznym dostarczanym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Narzędzie Google Analytics pozwala właścicielom stron internetowych i aplikacji, poznać zasady korzystania z tych stron www i aplikacji przez użytkowników.

  Narzędzie może używać zestawu plików cookies w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „_ga”.

  Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony dane zbierane przez Google Analytics mogą również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookies, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

  Informacje wskazane powyżej, pochodzą ze strony www:

  https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

  Okres przechowywania danych o użytkownikach i zdarzeniach powiązanych z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami wyświetlania reklam wynosi 26 miesięcy.

  Następnie, po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

  Firma Google uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics.

  Wszelkie pozostałe informacje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych, można znaleźć pod adresem:

  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

  https://stripe.com/en-pl/legal/cookies-policyGoogle Analytics 4 (GA4), czyli nowa wersja Analytics:

  • zbiera dane o witrynie i aplikacji, aby umożliwiać lepsze poznawanie ścieżki klienta;
  • używa danych opartych na zdarzeniach, a nie na sesjach;
  • zawiera ustawienia prywatności, np. pomiar bez użycia plików cookie, oraz modelowanie zachowań i konwersji;
  • obejmuje funkcje prognostyczne, które podpowiadają zalecane działania bez użycia skomplikowanych modeli;
  • integruje się bezpośrednio z platformami medialnymi, aby pomagać w zachęcaniu użytkowników do działania w witrynie lub aplikacji.

  Standardowe usługi Universal Analytics przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. Raporty Universal Analytics będą dostępne jeszcze przez pewien czas po 1 lipca 2023 r. Nowe dane będą jednak trafiać tylko do usług Google Analytics 4.

  Pełna informacja o usłudze GA4, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=pl.

   

  Google Adsense

  AdSense używa plików cookie, aby poprawiać jakość reklam. Częste zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują użytkowników, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik już widział.

  Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację osób. W zależności od ustawień wydawcy i użytkownika informacje związane z plikami cookie używanymi w reklamach mogą zostać dodane do konta Google użytkownika.

  Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://support.google.com/adsense/answer/1348695?hl=pl

  Google Maps, Google Fonts, Google reCAPTCHA, Google Tag Manager

  Wszelkie pozostałe informacje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych, można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

  Narzędzia społecznościowe

  Na stronie internetowej po kliknięciu przez użytkownika w ikonę odpowiedniego portalu społecznościowego, może nastąpić przekierowanie do: Facebook, co oznacza, że w przeglądarce użytkownika zostanie nawiązane połączenie z tym serwisem. Informacje, które uzyskuje serwis, gdy użytkownik nie jest do niego zalogowany lub nie posiada na nim konta to: wyświetlenie naszej strony internetowej w przeglądarce użytkownika oraz jego adres IP. Informacje takie są przesyłane i przechowywane na serwerze właściciela danego serwisu. W przypadku zalogowania do odpowiedniego serwisu, zbierane i przetwarzane są dane osobowe na zasadach opisanych w Politykach Prywatności tych serwisów.

  Zobacz, jak kwestie związane z ochroną prywatności zostały uregulowane w poszczególnych serwisach społecznościowych:

  Stripe

  Informacje dot. systemu Stripe: https://stripe.com/en-pl/legal/cookies-policy

  b) FANPAGE NA FACEBOOKU:

  Prowadzenie fanpage

  1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
  2. polubieniu fanpage’a,
  3. aktywności na fanpage’u,
  4. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.
  5. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług.

  Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

  1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmioty, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
  2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
  3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy

  Działania marketingowe i PR administratora

   Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

  c) FORMULARZ KONTAKTOWY ONLINE:

  1. Dane osobowe jak: imię, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji handlowych o wybranych usługach oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora.
  2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail.

  Dochodzenie roszczeń

  1. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmioty, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
  2. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

  Statystyki korzystania z usług

  1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie.
  2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
  3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

  d) KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA (E-MAIL):

  1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
  2. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
  3. dokumentowania ustaleń dokonywanych z osobami kontaktującymi się przez e-mail;
  4. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej;
  5. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  6. Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym.
  7. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
  • dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dot. usług lub produktów, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
  • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   e) KONTAKT TELEFONICZNY:

  1. Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu w celu kontaktu z klientami, potencjalnymi klientami oraz innymi osobami kontaktującymi się za pomocą numerów telefonu udostępnionego przez administratora do realizacji tego celu.
  2. Administrator w zależności od sytuacji, w szczególności, gdy posiada już inne dane osoby dzwoniącej oraz w jakiej sprawie osoba dzwoni, przetwarza dane osobowe również w innych, uzgodnionych każdorazowo i indywidulanie celach, które są znane osobie dzwoniącej lub oddzielnie informuje o tym osobę, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie numerów telefonu oraz innych danych osobowych związanych z tą czynnością następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas niezbędny do realizacji celów związanych z takim kontaktem, a w szczególności oczekiwanych przez osobę kontaktującą się.

  f) WIDEOROZMOWA NA PLATFORMIE GOOGLE MEET:

  1. Dane osobowe klienta/pacjenta w celu przeprowadzenia wideorozmowy w związku z wizytą online będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarta przez klienta/pacjenta umowa o świadczenie usług). Z kolei wizerunek klienta/pacjenta będzie przetwarzany na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez świadome działanie, jakim jest włączenie kamery i udostępnienie administratorowi swojego wizerunku.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi na rzecz klienta/pacjenta, a w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie realizowane przed jej wycofaniem.
  3. W związku z realizacją usług, o których stanowi ust. 1, administrator korzysta w szczególności z platformy Google Meet. Z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zmiany platformy, o czym klient/pacjent zostanie poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  4. Informacje o zasadach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych i prywatnością gwarantowanych w ramach platformy wykorzystywanej do wideorozmowy, dostępne są na stronie internetowej, dostawcy takiej usługi. Szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa i prywatności w:

  Google Meet, dostępne są na stronie internetowej pod adresem: 

  https://support.google.com/a/answer/7582940#top&privacy&encryption&counterabuse&secure&incident&

  V. Odbiorcy danych użytkowników:

  1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, dostawcy narzędzia do przeprowadzania wizyt online, obsługi poczty elektronicznej, księgowości, usług doradczych.
  2. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Natomiast pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.

  VI. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich:

   

  Dane osobowe będą przetwarzane w państwach trzecich tylko w niezbędnym zakresie w celu realizacji usług Administratora oraz nastąpi to z zachowaniem określonych środków (tj. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję UE lub na podstawie stosownych gwarancji, art. 44 i nast. RODO).

  VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

  • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  • do informacji o przetwarzaniu danych – administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych osobowych (po zakończeniu okresu przechowywania);
  • prawo do uzyskania kopii danych – administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie kopię danych osobowych, które jej dotyczą;
  • prawo do sprostowania danych – administrator usuwa na żądanie ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je, jeśli nie są kompletne;
  • prawo do usunięcia danych – administrator na żądanie usuwa albo anonimizuje dane osobowe, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – administrator na żądanie zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które osoba, które dane są przetwarzane wyraziła zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętym okres przechowywania danych osobowych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator na żądanie wydaje dane osobowe dostarczone przez osobę, której dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych osobowych przez komputer;
  • prawo sprzeciwu (w tym w celach marketingowych) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • prawo wycofania zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z IOD i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

  VIII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  IX. Zmiana polityki prywatności:

  1. Polityka prywatności może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie administratora.
  2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
  3. Data publikacji: 16.12.2023