Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP, ul. Lenartowicza 21/7, Kraków zwanym dalej jako „Administrator”.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : kontakt@brainhelp.pl  lub pod numerem Tel.: +48 604 777 554.
3. W przypadku pytań dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą email : kontakt@brainhelp.pl.
4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

6. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą dostępnego na Stronie kontaktu, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:
1.    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
2.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),
3.    prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
4.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
5.    prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
6.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
7.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).
Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO.
W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy kontakt@brainhelp.pl.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.    Kontakt  
Dane osobowe przysłane Administratorowi przez kontakt przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z Nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty , jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

IV. ODBIORCY DANYCH
Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony.
Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
1.    Dostawcy usług hostingowych;
2.    Dostawca usługi poczty elektronicznej;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe.

Polityka cookies BrainHelp

1.    INFORMACJE WSTĘPNE
Niniejsza Polityka informuje min. o rodzajach plików cookies stosowanych przez Administratora oraz o celach,
w jakich pliki cookies są wykorzystywane. Wyrażenia i zwroty pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, odnoszą się wyrażeń i zwrotów użytych w Polityce Prywatności.

2.    PLIKI COOKIES
Administrator w ramach Serwisu stosuje mechanizmy automatycznego przechowywania danych. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies Administrator uzyskuje informacje statystyczne o ruchu Użytkownika, preferencjach i aktywności Użytkownika i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (tzw. „session cookies”) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
“Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

3.    CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
•    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
•    prowadzenia analiz i badań wydajności Serwisu;
•    zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu poprzez zapobieganie nadużyciom oraz wyciekom danych;
•    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

4.    RODZAJE STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIES
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
•    “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
•    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
•    “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
•    “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
•    “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

5.    UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami cookies spowoduje, że pliki cookies będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików cookies i jednoczesne korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez BrainHelp na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.
Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa.
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

6.    APLIKACJE MOBILNE A PLIKI COOKIES
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.
Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.
Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.
Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies. W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

7.    ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce “Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.
Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:
Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
1.    kliknąć w menu “Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję “Ustawienia”;
2.    kliknąć w “Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
3.    wybrać opcję “Ustawienia treści” w opcjach “Prywatność”;
4.    wybrać żądane ustawienia;
5.    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
6.    aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk “Gotowe”.
Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
1.    kliknąć w menu “Narzędzia” i wybrać “Opcje Internetowe”;
2.    wybrać zakładkę “Prywatność”;
3.    za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);
LUB:
1.    kliknąć przycisk “Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
2.    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
3.    zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku “OK”.
Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
1.    kliknąć w menu “Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk “Firefox”) i wybrać “Opcje”;
2.    następnie wybrać zakładkę “Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
3.    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
4.    zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku “OK”.
Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
1.    kliknąć w “Preferencje”, wybrać opcję “Zaawansowane”, a następnie “Ciasteczka”;
2.    zaznaczyć żądane ustawienia;
3.    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie “Preferencje dla witryn” i przejść do karty “Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
4.    zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku “OK”.
Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
1.    w menu “Safari” wybrać opcję “Preferencje”;
2.    kliknąć ikonę “Prywatność”;
3.    zaznaczyć żądane ustawienia;
4.    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.
W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.