Coaching

Coaching

 

„Coach to osoba, która powie ci to, czego nie chcesz usłyszeć, pokaże ci to, czego nie chcesz zobaczyć, abyś stał się tym, kim zawsze chciałeś być” . Tom Landry.

Coaching to jedna z form rozwoju osobistego i zawodowego. Koncentruje się na zasobach klienta i przyszłych możliwościach. Podstawowym założeniem coachingu jest proces, który bazuje na poszerzaniu świadomości i braniu odpowiedzialności przez klienta za swoje życie, w wyniku którego cochee (klient) osiąga zamierzony cel. Coaching to wydobywanie z ludzi tkwiącego w nich potencjału, w celu maksymalizacji dokonań i działań. Jest to narzędzie, którego podstawą jest wiedza klienta (czasami nieuświadomiona lub z różnych powodów ukryta), którą wydobywa sam klient przy pomocy pytań otwartych. Coach towarzyszy klientowi w działaniu do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Coaching bazuje m.in. na pozytywnej psychologii czyli zakłada, że w każdym z nas są odpowiedzi i rozwiązania, do których coach pomaga dotrzeć. Każdy z nas może żyć z wykorzystaniem całego swojego potencjału, gdyż posiada talenty, które mogą pomóc w realizowaniu życiowych celów i misji.

Usługa czas trwania cena
Coaching indywidualny - pierwsza wizyta
60 minut
200 zł
Coaching indywidualny - kolejne wizyty
60 minut
170 zł
Prezentowany cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Specjaliści

Beata Nowakowska​​

Coach, Doradca zawodowy

Od 28 lat jestem poszukującym nauczycielem. Mój rozwój osobisty rozpoczął się od coachingu, który zmienił moje życie diametralnie. 8 lat temu ukończyłam studia podyplomowe „Międzynarodowe studia coachingowe” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jasińskiego w Krakowie. Od czterech lat pracuję jako doradca zawodowy najpierw w technikum, a obecnie w liceum ogólnokształcącym i pomagam młodzieży podejmować trafne decyzje związane z wyborem ścieżki edukacyjno – zawodowej. W coachingu kariery natomiast opieram się na założeniach coachingu i pomagam klientom dokonać zmian w swoim życiu osobistym i zawodowym.