TUS - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci, młodzieży

TUS: trening umiejętności społecznych dla dzieci

Zajęcia TUS ‒ co to takiego?

Trening umiejętności społecznych jest to forma terapii grupowej polegająca na nauce i ćwiczeniu kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w społecznościach poprzez doświadczanie i obserwację. Forma ta wywodzi się nurtu psychologii poznawczo-behawioralnej.

Czym są umiejętności społeczne?

Umiejętności społeczne to zdolności m.in. do nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich czy rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji. Wyuczone i świadomie stosowane pomagają ludziom lepiej działać w obrębie grupy rówieśniczej, a także w późniejszych grupach w wieku dorosłym, jak np. miejsce pracy.

Gdzie poprawnie wykształcone umiejętności społeczne okazują się bezcenne?

 • W sferze komunikacji, prezentowania własnych zdolności, a także podczas wywierania wpływu na innych ludzi;
 • Podczas radzenia sobie ze stresem oraz przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów czy konfliktów;
 • W czasie współpracy z innymi osobami, a także do planowania i organizacji pracy własnej;
 • W sytuacjach wymagających wykazania się wrażliwością, empatią, ale też w momentach, gdy potrzebna jest postawa asertywna;
 • Do prawidłowej oceny konkretnych sytuacji, odczuć i reakcji innych ludzi oraz podejmowania właściwych reakcji na zaobserwowane i doświadczane momenty w życiu.

Na czym polega trening umiejętności społecznych? 

Trening umiejętności społecznych możemy podzielić na dwa etapy:

 • konsultacja indywidualna ‒ na tym etapie zależy nam na precyzyjnym rozpoznaniu, z jakimi problemami boryka się dane dziecko. Patrzymy na nie nie tylko przez pryzmat tego, co mówi rodzic, ale jak najlepiej poznajemy dziecko pod względem terapeutycznym. Po konsultacji jesteśmy w stanie przypisać dziecko do odpowiedniej grupy, w której będzie mogło ono trenować konkretne umiejętności społeczne.
 • zajęcia grupowe ‒ odbywają się one w niewielkich grupach (do 6 osób), dzięki czemu wykwalifikowany trener TUS może poświęcić odpowiedni poziom uwagi każdemu dziecku. Zajęcia trwają w cyklu 24 spotkań, podczas których dziecko uczy się, jakie zachowania są właściwe, a jakie będą społecznie nieakceptowalne. Pojawia się również pojęcie granic: uczymy ich stawiania, jak również respektowania ich u innych.

Zajęcia TUS Cena

W BrainHELP zapraszamy najpierw na indywidualne spotkanie, podczas którego kwalifikujemy dziecko i przydzielamy do konkretnej grupy terapeutycznej. Następnie każda kilkuosobowa grupa ma zaplanowane 24 spotkania, w czasie których trenuje kompetencje społeczne. Koszty kształtują się następująco:

Usługa czas trwania cena
Indywidualne spotkanie kwalifikacyjne
50 minut
220 zł
Trening TUS – cykl 24 spotkań
60 minut
120 zł/sesja
Prezentowany cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Specjaliści

Dorota Kamińska​

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz trenerem zastępowania agresji TZA w modelu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia dla psychoterapeutów w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w szkole i przedszkolu jako rewalidant dzieci w spektrum ASD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Nurt:

systemowo-psychodynamiczny

Justyna Molęda

Pedagog, trener TUS

Jestem pedagogiem i trenerem umiejętności społecznych I i II stopnia, posiadającym doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W pracy pedagogicznej istotne są dla mnie: empatia, kreatywność i zaangażowanie. Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Moją wiedzę i umiejętności wzbogacają doświadczenia nabyte podczas pełnienia roli wychowawcy i instruktora w ramach Związku Harcerstwa Polskiego.

Jak przebiegają zajęcia TUS?

Zajęcia TUS i ich program są dopasowane do konkretnych grup wiekowych oraz kwestii terapeutycznych, które aktualnie są do przepracowania wśród uczestników w cyklu 24 spotkań. Trenerzy TUS opierają się często na grach i zabawach, które mają wartość edukacyjną oraz terapeutyczną. Przełamywanie błędnych schematów i barier społecznych odbywa się też poprzez modelowanie zachowań, obserwację, a przede wszystkim w czasie sytuacji aranżowanych przez terapeutów. 

TUS - trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
trening umiejętności społecznych dzieci

W każdej grupie panuje zestaw określonych zasad, które są przedstawione przez osobę prowadzącą i egzekwowane w czasie zajęć. Zależnie od problemu, z jakim boryka się dziecko, może ono pracować od razu w większej grupie lub być stopniowo oswajane z interakcjami z innymi, np. poprzez zadania w parach.

Trening umiejętności społecznych ‒ dla kogo?

Wiele osób pyta nas, dla kogo są zajęcia treningu umiejętności społecznych. W krakowskim Centrum BrainHELP są one organizowane dla dzieci i młodzieży. Kogo szczególnie zapraszamy na tego typu zajęcia?

 • Osoby szczególnie wrażliwe, które nie radzą sobie z kontaktach z innymi ludźmi.
 • Dzieci mające trudności w szkole z nauką, zapamiętywaniem i przyswajaniem informacji, dyskalkulią, dysleksją i dysgrafią.
 • Dzieci agresywne, impulsywne, które łatwo wpadają w złość i trudno im kontrolować emocje.
 • Osoby w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, ADHD i ADD.
 • Młodych ludzi, którzy są nad wyraz nieśmiali, wycofani, a także borykają się z lękami, fobiami czy zaburzeniami psychosomatycznymi.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci

TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym

Dziecko, które nie radzi sobie z emocjami, jest wybuchowe i często przekracza granice innych, a przy tym nie potrafi dogadywać się z rówieśnikami, rodzeństwem czy rodzicami, może skorzystać z pomocy wykwalifikowanego trenera TUS i zajęć prowadzonych dla dzieci. W ramach grupowych spotkań z osobami w swoim wieku, takie dziecko ma szansę dostrzec, które zachowania należy zmodyfikować, a terapeuta poprowadzi ten proces w odpowiedni sposób: dobierze właściwy program oraz ćwiczenia dla rozwijania treningu umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. 

Dorosłym często się wydaje, że małe dziecko nie może mieć problemów. TUS dla przedszkolaków przewiduje jednak program, który pomaga dzieciom rozwijać się w sferze nie tylko umiejętności komunikacyjnych, ale i emocjonalnych. Właściwe rozpoznawanie tego, co się czuje i stosowanie odpowiedniego nazewnictwa dla emocji, odczuć i myśli ‒ to klucz do sukcesu w życiu dorosłego człowieka. Tym bardziej jest to sporym ułatwieniem dla dziecka w wieku przedszkolnym. Na zajęcia TUS zapraszamy dzieci w wieku już od 4 lat.  

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży

Lęki, fobie społeczne lub trudności w nauce ‒ to powody, które wielokrotnie motywują młodzież do podjęcia terapii grupowej w ramach treningu umiejętności społecznych. TUS dla nastolatków jest często sposobem na poradzenie sobie z emocjami, które w wieku dojrzewania kumulują się i mogą sprawiać kłopoty. Program zajęć TUS dla młodzieży przewiduje naukę kontroli emocji i ich właściwej oceny, przy pomocy rozmaitych ćwiczeń, co jest wówczas dla młodego człowieka na wagę złota. 

TUS dla dzieci z autyzmem

Dzieci ze spektrum autyzmu potrzebują dużo więcej uwagi i cierpliwości podczas nauki społecznie akceptowanych i dopuszczalnych zachowań. Rzetelnie prowadzony trening umiejętności społecznych może przyczynić się do polepszenia funkcjonowania dziecka autystycznego w grupie rówieśniczej oraz zwiększenia jego komfortu podczas interakcji z drugim człowiekiem w ogóle. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych u dzieci z autyzmem jest niezwykle czasochłonne, wymaga cierpliwości i metodycznej wiedzy. Warto zatem skorzystać w takim przypadku z fachowej pomocy.

trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem

TUS dla dzieci z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera, który obecnie należy do zaburzeń ze spektrum autyzmu, również dobrze koreluje z terapią grupową TUS. Nauka wyrażania emocji oraz poglądów, nawiązywania nowych relacji, ale też świadomości kodów kulturowych i nabywania wiedzy na temat tego, jak zachowywać się w konkretnych sytuacjach, przyczynia się rozwinięcia poziomu funkcjonowania osoby z zespołem Aspergera w środowisku.

TUS ‒ tematy zajęć

Tematyka spotkań jest na bieżąco ustalana przez wykwalifikowane trenerki TUS z zespołu naszego Centrum. Treści treningów umiejętności społecznych współgrają z potrzebami dzieci w danej grupie, z ich aktualnymi problemami. Terapeutki elastycznie dopasowują swoje programy do dynamiki każdej z grup, a stopień trudności realizowanych zadań jest także zróżnicowany.

Na zajęciach TUS z pewnością nie zabraknie gier, zabaw, odgrywania scenek i dyskusji na rozmaite tematy. W czasie każdej z czynności uczestnicy biorą aktywny udział, ucząc się jednak nie tylko przez swoje zachowanie, ale także poprzez obserwację zachowań innych osób.

TUS ‒ czy są zajęcia indywidualne?

Nie, trening umiejętności społecznych polega właśnie na pracy w grupie. To tutaj jednostka może doświadczyć swego rodzaju synergii, której nie sposób zastąpić pracą indywidualną. Oczywiście osoby, które potrzebują psychoterapii indywidualnej ‒ czy to dla dzieci i młodzieży, czy dla dorosłych ‒ z takich usług mogą w naszym Centrum skorzystać. Do czego również serdecznie zachęcamy!

Co dają zajęcia TUS? Jakich umiejętności nabywa się podczas zajęć?

Dlaczego zajęcia TUS są tak istotne? Wpływają one nie tylko na aktualne życie młodego człowieka, ale przede wszystkim na jego przyszłość. Dzięki treningowi pod okiem specjalistów dziecko staje się bardziej świadome własnych potrzeb, potrafi nazywać emocje, jak również dostrzega je i interpretuje u innych. Ćwiczenie i przyswajanie umiejętności społecznych:

 • wspiera obecne relacje dziecka lub nastolatka,
 • zwiększa samoakceptację i sprawia, że młody człowiek lepiej czuje się we własnym towarzystwie,
 • rozwija komunikację interpersonalną oraz zdolność współdziałania z innymi,
 • pozwala osiągnąć dojrzałość do pełnienia rozmaitych ról w społeczeństwie, w tym przygotowuje do kształtowania indywidualnych ścieżek zawodowych.

Warsztaty Treningu umiejętności społecznych TUS w Krakowie ‒ specjaliści z BrainHELP czekają!

Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach umiejętności społecznych dla dzieci i nastolatków są potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Prezentują one realną poprawę życia w społeczeństwie jednostek nieśmiałych, lękowych czy agresywnych. Dzieci, które miały problemy w komunikowaniu się z otoczeniem, są lepiej postrzegane przez najbliższych, przez co zwiększa się ich pewność siebie. Wyższe są także ich wyniki w nauce, poprawia się poziom koncentracji i zdolności percepcyjne.

W Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHELP w Krakowie czeka na Ciebie i Twoje dziecko wykwalifikowany zespół specjalistów. Nasze trenerki TUS chętnie pomogą odkryć takie pokłady umiejętności społecznych, o jakich Ci się nie śniło! Przekonaj się na własnym doświadczeniu, ile daje trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.