TUS - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

TUS

Cykl 24 spotkań terapii grupowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać. Uczestnicy uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier a przede wszystkim poprzez tworzenie przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Najczęstsze problemy zgłaszane przez osoby poszukujące pomocy:

– Trudności z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
– Problem z kontrolowaniem emocji, wybuchy złości
– ADHD, ADD, zespół Aspergera
– Trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami
– Zaburzenia psychosomatyczne, lękowe.

Usługa czas trwania cena
Indywidualne spotkanie kwalifikacyjne
50 minut
200 zł
Trening TUS – cykl 24 spotkań
60 minut
100 zł/sesja
Prezentowany cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Specjaliści

Monika Twardzik​

Pedagog, Oligofrenopedagog, TUS

Jestem pedagogiem, Oligofrenopedagogiem i pedagogiem rewalidacji osób przewlekle chorych. Pracując w Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp jako certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS ) prowadzę grupy 4 osobowe dobrane pod względem wieku i umiejętności. Grupy tworzone są także z myślą o dzieciach, które nie radzą sobie ze swoimi nastrojami, impulsami, czują, że są bardziej wrażliwi i nie wiedzą jak sobie z tym poradzić.

Dorota Kamińska​

Psycholog, Psychoterapeuta​

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz trenerem zastępowania agresji TZA w modelu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia dla psychoterapeutów w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w szkole i przedszkolu jako rewalidant dzieci w spektrum ASD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.