Monika Twardzik

Monika Twardzik

Pedagog, Oligofrenopedagog,
Trener Umiejętności Społecznych​

Godziny wizyt
Wtorek 13:00 - 15:00

O mnie

Jestem pedagogiem, Oligofrenopedagogiem i pedagogiem rewalidacji osób przewlekle chorych. Pracując w Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej BrainHelp jako certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS ) prowadzę grupy 4 osobowe dobrane pod względem wieku i umiejętności. Grupy tworzone są także z myślą o dzieciach, które nie radzą sobie ze swoimi nastrojami, impulsami, czują, że są bardziej wrażliwi i nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. TUS to trening dla dzieci lękliwych jak również nadpobudliwych a jego celem jest nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych takich jak:komunikacja, kontakty rówieśnicze ,współpraca w grupie,umiejętność przestrzegania zasad i radzenia sobie z emocjami.

Jestem również certyfikowanym trenerem rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego SPÓJRZ INACZEJ dla klas 1-3.

Pracuję jako pedagog, z dziećmi i młodzieżą z różnymi typami niepełnosprawności w tym również ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera. Prowadzę terapie indywidualne oraz grupowe. Prowadzę również liczne warsztaty.

Specjalizacja

Wizyty

  • Wizyt stacjonarne